logo

RADIO ANDORRA
cumpleix 40 anys
 

Conversa amb el Sr. Marquet, director de Radio Andorra

(Poble Andorrà, 17 al 23 d'agost del 1979)

La setmana passada oferirem als nostres lectors un reportatge sobre Ràdio Andorra amb motiu del seu 40 aniversari, ja que fou el 8 d'agost del 1939 quan Ràdio Andorra va emetre per primera vegada. Ampliem avui el reportatge esmentat amb una conversa mantinguda amb el senyor Jean Louis Marquet, director de Ràdio Andorra.

UNA MICA D'HISTORIA

La primera emissio de Ràdio Andorra fou inaugurada per un ministre francès, i fou Victoria Zorzano la primera locutora de Ràdio Andorra, la qual va popularitzar al llarg de tot Europa, l'eslogan "Aqui Ràdio Andorra". La popularitat  de l'eslogan fou tanta que moltes vegades quan un vehicle del Principat viatjava a l'estranger de seguida li deien: "Aqui Ràdio Andorra". A l'època dificil de la guerra, Ràdio Andorra fou una de les emissores més escoltades. Ràdio Andorra no emetia llavors informacio; sols musica... aportava un xic d'alegria enmig  de la tristor produida per la guerra.

UNA PROGRAMACIO ADRECADA A ALEGRAR LA VIDA

Abans de la guerra, la produccio discogràfica ara molt reduida. Cal tenir en compte que els cantants havien de cantar cada vegada que un disc es gravava; els discs llavors, duraven molts anys. Desprès de la guerra, va augmentar la produccio discogràfica  - tot i pu no nvi nascut el microfonin sobre tot hi havia una invasio de discs americans. Per tantn la ràdio podia oferir mès cannons noves.
La gent comença a enviar cartes per a demanar discos. Als anys 50, per aquest motiu, es constitueix el Club d'Amics de Ràdio Andorra. L'èxit d'aquest club fou exorbitant, sobretot a Espanya, ja que els espanyols podien parlar a través de Ràdio Andorraamb els seus compatriotes exilats a França y que per raons politiques no podien tornar a Espanya.

DECADA DELS 60

L'any 1960, Jean Louis Marquet entra com a director de Ràdio Andorra. Recorda molt bé com en festes com la de Sant Josep o la Mare de Déu del Pilar, aquesta emissio arrivava al summum, arribant-se a l'extrem que a les nits (emissio de les 10 del vespre a les sis del mati) sols es passaven 8 discos que eren dedicats amb formules molt breus, atesa la gran quantitat de cartes.
Aquesta emissio degué la seva extraordinària popularitat al fet de permetre a la gent demanar per escoltar el disc que més els agradava.  En vista de la saturacio de solicituds que es rebien, as va arbitrar la formula de fer pagar una quantitat per solicitud, pero, en lloc d'assolir-se aquest objectiu, hom es troba a que encara se'n demanaven més. Finalment, em programa fou suprimit.

MUSICA, MUSICA I SEMPRE MUSICA

Mentre emissores com Europa-1 o RTL passen un disc cada 13 minuts, la mitjana de Ràdio Andorra és de 4 o 5 discs per cada quart d'hora. Els responsables de l'emissora consideren que parlar massa per dia poques coses no val la pena... Hom prefereix la musica.

PUBLICITAT

Davant la nostra entranyesa que una emissora comercial com és Ràdio Andorra, no faci tants espais publicitaris com d'altres emissores privades el Sr. Marquet ens aclareix rapidament la questio. Els preus a Espanya son més barats. El petit comerciant pot fer publicitat. A França, en canvi, son més cars. Per consequent, hi ha poques emissores comercials i cobreixen amples zones geografiques . A Espanya en canvi, n'hi ha moltes, més de 400 i son emissores més locals que regionals. A Barcelona mateix hi ha entre 7 o 8 emissores distinctes i algunes tenen més d'un programa - en emetre en ona mitja i frequència modulada - toquen a menys gent i els presus son més barats. La diferència de preus és de 10-1 a favor de les emissores franceses.

LA PROGRAMACIO ACTUAL

Avui es dona més informacio, es donen butlletins de noticies de 15 a 20 minuts de duracio. Pero la part musical continua essent la més important. A l'estiu Ràdio Andorra possa en marxa el que se'n diu els programes d'estiu es fa una emissio des de Canet, que comenca amb informacio regional. A les 11h30 hi ha un duplex entre Canet i Andorra, "Canet Podium", un programa on un equip de 3 turistes que es troben a Canet competeix amb un equip de 3 turistes que es troben a Andorra. A la tarda, de 5 a 7 sols es passa musica i es reben a artistes que estiugen a Canet. També s'emit des de Biarritz una petita informacio diaria sobre la temporada de Biarritz. La resta del temps, va destinat a la programacion habitual: Hit Parade, musica d'ambient, etc...

LA PROGRAMACIO DE NIT

De 9 a 10 es realitza una emissio en catala, que fins ara havia presentat certes dificultats, ja que no s'havia trobat un locutor adequat. Des del dia 8 d'agost Ràdio Andorra compta amb els serveis de Josep Casamajor, un locutor amb una gran formacio que li permetra desenvolupar, ben aviat, un bon programa. Ràdio Andorra vol fer un programa que no sigui pesat i que pugui tenir plaça la informacio sobre Andorrai la varietat. De 10 a 12 de la nit, es realitza una emissio en llengua castellana, que cerca la varietat. A partir del darrer diumenge de setembre, Ràdio Andorra posarà en marxa una nova programacio pensada per a la propera temporada hivernal, de la qual "Poble Andorrà" es farà l'oportu resso.

R.F.P.  (Poble Andorrà, 17 al 23 d'agost del 1979)

Retour à la page de F5NSL ------------------------------------Retour au menu Radio Andorre